Zimná údržba

Spoločnosť vykonáva zimnú údržbu pre Mestskú časť Ružinov Zimnú…

Spoločnosť vykonáva zimnú údržbu pre Mestskú časť Ružinov Zimnú udržbu komunikácii, chodníkov od 01.12. – do 28.02.

Zamestnanci spoločnosti maju  24-hodinovú zimnú pohotovosť počas ktorej sú v neustálej pohotovosti a po vyhlásení zásahu sú povinný sa dostaviť do spoločnosti do jednej hodiny a nastúpiť na výkon zásahu .

Činnosti počas zimného zásahu

 • odstraňovanie snehu – cesty strojovo  mechanizmami chodníky a verejné pristranstvá strojovo  aj ručne
 • posyp ekologickými materiálmi komunikácií a chodníkov mechanizmami a ručne
 

Spôsob zabezpečenia zjazdnosti komunikácií

Komunikácia je zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného jazdného pruhu o šírke min. 3 metre v jednom smere.
Komunikácie III. a IV. triedy a verejné priestranstvá v správe objednávateľa budú udržiavané v zimnom období podľa dôležitosti a pod&ľa pokynov dispečera zimnje služyby Miestneho uradu Bratislava Ružinov
 
Spoločnosť má k dispozícii na čistenie komunikácii 20 mechanizmov a 50 zamestanncov na ručné odpratávanie snehu alebo poladovice s chodníkov a schodísk .
 
Na fotografiách nájdete mapy samotných častí MČ Ružinov, cesty a chodníky kde je vyznačené presne čo je predmetom výkonu zimnej služby.

Farebne označené:
 • červená farba - prioritné čistenie
 • modrá farba - čistenie až po ukončení priorít
 
 

Zimná údržba - mapy

Trnávka - chodníky
Trávniky - chodníky
Štrkovec - chodníky
Trnávka - chodníky
Ružová dolina - chodníky
Prievoz - chodníky
Pošeň - chodníky
Nivy - chodníky
Ostredky - chodníky
Starý Ružinov a Miletičova
Trávniky - cesty
Trnávka - cesty
Trnávka - cesty
Prievoz - cesty
Štrkovec - cesty
Starý Ružinov a Miletičova - cesty
Prievoz - cesty
Ružová dolina - cesty
Ostredky - cesty
Pošen - cesty
Prievoz - cesty
Nivy - cesty
Prievoz - cesty

návrat späť | Tlačiť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia