Trhoviská

Sekciu trhovísk riadi Manažér trhovísk, ktorý je nadriadený všetkým…

Sekciu trhovísk riadi Manažér trhovísk, ktorý je nadriadený všetkým zamestnancom Strediska - Tržnice a zodpovedá za činnosť správcu trhovísk a jednotlivých zamestnancov správy trhovísk v rozsahu svojej pôsobnosti.

Pod Sekciu trhovísk patrí

 • trhovisko Miletičova
 • trhovisko Herlianska
 • trhovisko Bachova
 • parkovisko tržnice Miletičova
 • reklamné panely
 • Tenis klub Trnávka

Stredisko - Tržnice - jeho činnosť riadi a zabezpečuje  správca trhovísk  v rozsahu svojej pôsobnosti. Je nadriadený všetkým zamestnancom Strediska – Tržnice a je odborným garantom plnenia úloh Strediska –Tržnice.

Na trhoviskách je v zmysle platného trhového poriadku povolené predávať:

potraviny

 • ovocie a zelenina,
 • sušené ovocie, orechy a mandle, pukance, jadierka,
 • slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (1),
 • čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného príslušnou komisiou regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2),
 • spracovateľsky balené sušené huby, spracované v prevádzkarni
 • pestované šampiňóny a hlivu ustricovú,
 • sudová kapusta, nakladaná a sterilizovaná zelenina,
 • chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 • balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 • mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 • mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 • konzumné ryby, chladená hydina, jahňatá, kozľatá,
 • cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
 • včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu potraviny,
 • lesné plodiny a suché plodiny (3),
 • ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,
 • medovníky a trdelníky,
 • živé sladkovodné ryby,
 • byliny a koreniny čerstvé a sušené
 

Ostatné výrobky

 • kvety, sadenice a semená,
 • vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
 • remeselné a umelecké výrobky,
 • ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie,
 • textilné a odevné výrobky,
 • obuv,
 • knihy, denná a periodická tlač,
 • žreby,
 • výrobky zo skla, porcelán a keramika,
 • spotrebný tovar.

 
Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom a v pojazdných predajniach.

Na trhoviskách je povolené poskytovať tieto služby

 • pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 • oprava dáždnikov,
 • oprava a čistenie obuvi, tašiek a koženej galantérie,
 • čistenie peria,
 • kľúčové služby,
 • zhotovovanie pečiatok a vizitiek,
 • fotografické služby,
 • zábavného, športového a kultúrneho charakteru (napríklad kolotoče a iné atrakcie).
 

 Dokumety

 
 
 

Trhoviská

Herlianska_0.jpg
Herlianska2.jpg
Herlianska_1.jpg
Herlianska3.jpg
IMG_0808.JPG
IMG_0801.JPG
IMG_0810.JPG
IMG_0807.JPG
IMG_0805.JPG

návrat späť | Tlačiť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia