Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo spoločnosti pozostáva z troch členov predstavenstva.
 

Ing. Alexandra Pagáčová

predseda predstavenstva 

Mgr. Michal Vicáň

člen predstavenstva
 

Ing. Peter Rampala

člen predstavenstva
 

 

Zápisnice z rokovania predstavenstva

 

Výročné správy


návrat späť | Tlačiť

  • Ružinov.sk
  • Televízia Ružinov
  • Cultus Ružinov
  • Ružinovské echo
  • Odkaz pre starostu
  • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 1.12.2020