Dozorná rada

Dozorná rada Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti  a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.


Mgr. Kamil Bodnár

predseda dozornej rady

Členovia dozornej rady:

 • Mgr. Maroš Mačuha, PhD.
 • Mgr. Jozef Matúšek
 • Ing. Katarina Šimončičová
 • Július Chovanec
 • Ing. Darina Moravcová
 • Anna Poláčková
 
 
 

Zápisnice z rokovania DOZORNEJ RADY 

 
 

návrat späť | Tlačiť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia