Dozorná rada

Dozorná rada Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti  a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
 

 

Členovia dozornej rady:

 • Ing. Martin Lazík, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Ružinov.
 • Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Bratislava - Ružinov.
 • Ing. Slavomír Drozd, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Ružinov.
 • Ing. Jozef Kalafus, zamestnanec Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.
 • z. Anna Poláčková, zamestnankyňa  Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.
 
 
 
 
 
 

návrat späť | Tlačiť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia