Čistenie a údržba komunikácií

Ponúkame komplexné služby čistenia komunikácií (čistenie ciest,…

Ponúkame komplexné služby čistenia komunikácií (čistenie ciest, chodníkov, parkovacích plôch).
Čistotu komunikácií zabezpečujeme pomocou rozsiahleho vozového parku so špeciálnymi zametacími nadstavbami učenými na letné čistenie komunikácií.

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb zabezpečuje čistenie a údržbu komunikácií III. a IV. v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Komunikácie čistí buď pomocou ručných pracovníkov (zametanie krajníc a miest medzi autami) alebo pomocou špeciálnych zametacích vozidiel.

Popri klasickej údržbe komunikácií spoločnosť zabezpečuje aj ručné (mechanické) alebo tlakové čistenie kanalizačných vpustí.

DOKUMENTY


 

Čistenie a údržba komunikácií

Blokové čistenie
20160427 111434
20160427 111243
20160427 110516
20160427 110506
20160427 090651
20160427 090553
20160427 084550
20160427 084547
20160427 084443
20160427 084430
20160427 080026
Blokové čistenie
Komunikácia po vyčistení
Čistenie komunikácie
Čistenie komunikácie

návrat späť | Tlačiť

  • Ružinov.sk
  • Televízia Ružinov
  • Cultus Ružinov
  • Ružinovské echo
  • Odkaz pre starostu
  • Mestká polícia