VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

=> Usmernenie pre občanov Ružinova v rámci realizácie Jarného upratovania <=

Aktuálne práce 2.6.2020

Stredisko Dopravy ČK LO

 • MČ Ružinov - Vyprázdňovanie parkových košov a košov na psie exkrementy
 • Trnávka - Strojové čistenie komunikácií
 • Nezábudková - Blokové čistenie komunikácií
 • Rumančeková - Blokové čistenie komunikácií
 • Edisonova - čistenie pozemku, Likvidácia neriadených skládok

Stredisko Zeleň

 • Pošeň - Druhá kosba
 • Pošeň (Jašíkova, A. Mráza) - Druhá kosba
 • Trávniky (Nevädzová) - Druhá kosba
 • Starý Ružinov (Jelačičova, Kupeckého, Dohnányho) - Rez živých plotov
 • Trávniky (Sedmokrásková) - Rez živých plotov
 • Trávniky (Sklenárová) - Orezy
 • MČ Ružinov (Trávniky, Prievoz, Trnávka) - Zber nezáhradného odpadu

Archív rozpisu prác

Oznamy

zobraziť všetky oznamy

Zimná údržba

Dispečing RPVPS:
Mobil: 0915 555 991
E-mail: kalamita@rpvps.sk


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 2.6.2020