VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

Aktuálne práce 18.11.2019

Stredisko Zeleň

 • Trnávka (Luhačovická, Banšelova) - jesenné hrabanie
 • Trávniky (Sedmokrásková) - jesenné hrabanie
 • Trávniky (Nevädzová, Rumančeková) - jesenné hrabanie
 • Ružová dolina - Okopávanie ruží, rez ruží, nahrnutie ruží pred mrazom
 • MČ Ružinov (Nivy, Ružová dolina, Prievoz, Trávniky) - Zber nezáhradného odpadu
 • MČ Ružinov - Výrub stromov, rez z bezpečnostných dôvodov
 • Trnávka (park Rozmarínova) - Úprava terénu

Stredisko Dopravy ČK LO

 • Trávniky (Muškátová, Šalviová, Papraďová) - Blokové čistenie komunikácií

Stredisko DI HS

 • Páričkova - Čistenie DI
 • Narcisová - opravy lavičiek

Archív rozpisu prác


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia