VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

Aktuálne práce 28.4.2017

Stredisko Zeleň

 • Štrkovec (Svidnická, Moldavská) - Prvá kosba
 • Gašparíkova (čistenie pozemku) - Zber nezáhradného odpadu, Zber konárov
 • Páričkova (rez kríkov) - Úprava predzáhradok
 • MČ Ružinov (Starý Ružinov, Nivy, Pošeň, Štrkovec) - Zber nezáhradného odpadu

Stredisko Dopravy ČK LO

 • Trnávka - Čistenie komunikácií
 • Trnávka - Čistenie komunikácií
 • Prievoz - Čistenie komunikácií

Stredisko DI HS

 • Medzilaborecká - Čistenie
 • Jadrová - Čistenie
 • Kozmonautická - Čistenie
 • Miletičova - Murárske práce v objektoch RPVPS

Archív rozpisu prác


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia