VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

=> Usmernenie pre občanov Ružinova v rámci realizácie Jarného upratovania <=

Aktuálne práce 10.8.2020

Stredisko Dopravy ČK LO

 • MČ Ružinov - Vyprázdňovanie parkových košov a košov na psie exkrementy
 • Dulovo nám. - Zvýšená údržba
 • Kulíškova - Ručné čistenie komunikácií, Ručné škarpírovanie

Stredisko Zeleň

 • Prievoz (Súľovská, Farebná ) - Tretia kosba
 • Prievoz (Kladnianska, Stachanovská ) - Tretia kosba
 • MČ Ružinov (Rákosová 7 ) - Kosba - ruderál
 • Trávniky (ZŠ Nevädzová ) - Orezy, Rez živých plotov
 • Ružová dolina (Martinčekova ) - Okopávanie ruží, rez ruží
 • MČ Ružinov - Polievanie výsadieb
 • MČ Ružinov (Nivy, Ružová Dolina, Starý Ružinov ) - Zber nezáhradného odpadu

Archív rozpisu prác

Oznamy

zobraziť všetky oznamy

Zimná údržba

Dispečing RPVPS:
Mobil: 0915 555 991
E-mail: kalamita@rpvps.sk


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 10.8.2020