VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

Aktuálne práce 18.2.2020

Stredisko Zeleň

 • Štrkovecké jazero - hrabanie lístia
 • Prievoz (Mierová) - hrabanie lístia
 • Pošeň (Jašíkova) - hrabanie lístia
 • Štrkovecké jazero - rez kríkových skupín, odstraňovanie náletov
 • MČ Ružinov (Trávniky, Prievoz, Trnávka) - Zber nezáhradného odpadu

Stredisko Dopravy ČK LO

 • Exnárova - Zber nezáhradného odpadu, čistenie pozemku, Ručné čistenie komunikácií, Ručné škarpírovanie
 • Nevädzová - Ručné čistenie komunikácií, Ručné škarpírovanie

Stredisko DI HS

 • Šalviová - Čistenie DI
 • Astrová - Čistenie DI
 • Narcisová - Čistenie DI

Archív rozpisu prác

Zimná údržba

Dispečing RPVPS:
Mobil: 0915 555 991
E-mail: kalamita@rpvps.sk


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 18.2.2020