VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

Aktuálne práce 22.10.2019

Stredisko Zeleň

 • Ružová dolina (Mliekarenská, Trenčianska - piata kosba)
 • Ružová dolina (Miletičova - piata kosba)
 • MČ Ružinov - rez z bezpečnostných dôvodov, Riešenie požiadaviek
 • MČ Ružinov - Riešenie požiadaviek, rez kríkových skupín
 • MČ Ružinov (Starý Ružinov, Trnávka, Pošeň, Ostredky) - Zber nezáhradného odpadu

Stredisko DI HS

 • Bachova - Čistenie DI
 • Biopark - Osádzanie košov

Archív rozpisu prác


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia