VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

=> Usmernenie pre občanov Ružinova v rámci realizácie Jarného upratovania <=

Aktuálne práce 7.7.2020

Stredisko Zeleň

 • Štrkovec (Kapušianska, Sečovská) - Druhá kosba
 • Nivy (Velehradská, Pavlovova) - Druhá kosba
 • Nivy (Tekovská, Oravská) - Druhá kosba
 • Trávniky (Park Andreja Hlinku) - Okopávanie ruží, rez ruží
 • Štrkovec - Rez živých plotov
 • Štrkovec (ZŠ Drieňová) - Zber konárov
 • MČ Ružinov (Trávniky, Prievoz, Trnávka) - Zber nezáhradného odpadu
 • MČ Ružinov (Muškátová) - Orezy, Riešenie požiadaviek

Stredisko Dopravy ČK LO

 • MČ Ružinov - Vyprázdňovanie parkových košov a košov na psie exkrementy
 • Budovateľská - Ručné čistenie komunikácií, Čistenie kanalizačných vpustí, Ručné škarpírovanie, škarpírovanie krovinorezom
 • Ostredky - Likvidácia neriadených skládok
 • Trnávka - Likvidácia neriadených skládok

Archív rozpisu prác

Oznamy

zobraziť všetky oznamy

Zimná údržba

Dispečing RPVPS:
Mobil: 0915 555 991
E-mail: kalamita@rpvps.sk


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 7.7.2020