VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

Aktuálne práce 8.12.2016

Stredisko Dopravy ČK LO

 • Trnávka (Bulharská pri bývalom dome kultúry Vrútocká pri ZŠ) - Čistenie komunikácií
 • Zálužická (Chlumeckého pri garážach) - Čistenie komunikácií

Stredisko Zeleň

 • Ružová dolina (Ruzova dolina) - jesenné hrabanie
 • Pošeň (Exnarova, Cmelikova) - jesenné hrabanie
 • Ostredky (Sumracna) - jesenné hrabanie
 • Tokajícka (Revitalizacia predzahradky)
 • Štrkovec (Ostredky, Traniky, Ruzova dolina) - Zber nezáhradného odpadu

Stredisko DI HS

 • Muškátová - Čistenie
 • Mesačná - Oprava plotu

Archív rozpisu prác


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia