VItajte na stránkÁCH Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a.s.

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o zeleň v mestkej časti Bratislava - Ružinov.
Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. Viac informácií o našej spoločnosti získate na stránke o nás.
V prípade záujmu o naše služby môžete využiť objednávkový formulár.

Aktuálne práce 24.3.2017

Stredisko Zeleň

 • Ostredky (Jadrová) - jarné hrabanie
 • Prievoz (Hraničná) - jarné hrabanie
 • Ružová dolina (Mliekarenská, Priemyselná) - jarné hrabanie
 • Andreja Hlinku (výrub kríkov, rez kríkov) - Výrub stromov
 • Dulovo nám. (rez a okopávanie ruží) - Okopávanie ruží
 • MČ Ružinov (Trnávka, Ružová dolina, Prievoz, Ostredky, Štrkovec) - Zber nezáhradného odpadu

Stredisko DI HS

 • Sinokvetná - Čistenie
 • Mierová - Čistenie
 • Kaštieľska - Čistenie
 • Hraničná - Čistenie

Stredisko Dopravy ČK LO

 • Trnávka - Čistenie komunikácií
 • Trnávka - Čistenie komunikácií
 • Prievoz - Čistenie komunikácií

Archív rozpisu prác


návrat späť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia